SiriusMC

Top Voters
Username Daily Votes Weekly Votes Monthly Votes All Time Votes
kobaloi_666 kobaloi_666 4 28 118 158
_panda_1000 _panda_1000 4 26 118 122
Delgore62 Delgore62 0 24 118 154
hanroll hanroll 0 23 117 161
im_niceguy im_niceguy 0 23 82 82
ivegotnomates ivegotnomates 0 22 77 77
NotRuffian NotRuffian 0 20 51 51
EnrybX EnrybX 0 20 43 43
MasterBuilders23 MasterBuilders23 0 20 20 20
dbulpitt dbulpitt 0 20 50 66
Nazarickk Nazarickk 0 20 20 20
DanielJohn02 DanielJohn02 0 18 68 68
Hydro_Minezz Hydro_Minezz 0 16 20 20
Over_Quartzer Over_Quartzer 0 16 16 16
nooduude nooduude 0 12 30 30
Epinogres Epinogres 0 12 31 31
BassMist407585 BassMist407585 0 11 30 30
xXNoobSweeperXx xXNoobSweeperXx 0 11 15 15
Lyricon Lyricon 6 10 28 28
ThatHarlemGuy ThatHarlemGuy 3 10 60 69